Shopping Centre "Carousel"
Address: Moskovskoye Shosse, Nizhniy Novgorod
Area: 12 000 м2